Vennligst logg inn:

SISTE NYTT FRA SAUEKONTROLLEN  

13.01.2021 Ny versjon er lagt ut. Se liste over hva som er nytt her. 

 


Trenger du hjelp med Sauekontrollen? Kontakt rådgiver hos slakteriet ditt. 

Mer informasjon om Sauekontrollen og innmeldingsskjema på våre hjemmesider.

Tips til første gangs registrering av besetning